1. Forside
 2. · Kingo Recycling

VI SERVICERER MED ET SMIL

Vi har sat os for, at vi vil yde den bedste service, hvad enten det drejer sig om:

 • Logistikløsninger
 • Myndighedskontakter
 • Analyser (jordkartering)
 • Rådgivning
 • Fleksibel modtagelse
 • Dokumentation

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingorecycling.biz

KINGO RECYCLING

På Kingo Recyclings miljøgodkendte modtageanlæg i henholdsvis Silkeborg og Aalborg modtager vi b.la.:

 • Brokker af beton, tegl og mursten
 • Blandede brokker
 • Asfalt
 • Sten
 • Træ til knusning
 • Affald til sortering
 • Industrielt spildevand
 • Olie-vand og slopolie
 • Fejesand fra veje og pladser
 • Suget vejsand fra brønde eller regnvandsbassiner
 • Sand fra rensning af pumpestationer og kloakledninger
 • Olieforurenet sand fra sandfang i forbindelse med olieudskillere
 • Sand fra renseanlægs sandfang, procestanke eller rådnetanke
 • Øvrigt forurenet sand fra industrier
 • Svejseslagger fra industrien
 • Forurenet jord

KØB KNUSTE BYGGEMATERIALER OG SPAR PÅ NATURENS RESSOURCER

Vi sælger knust beton, asfalt og tegl til et bredt spektrum af formål fx vejbygning, anlægsarbejder m.v.

Vi sælger også harpet muldjord, som kan anvendes som basisjord til beplantninger og til anlæggelse af græsplæner, hvor man ønsker jord, som er fri for større sten.

Alle produkter sælges med godkendt varedeklaration.

VI MODTAGER FORURENET JORD

Har du jord, som er forurenet, kan vi rense den og assistere dig med anmeldelser og anden rådgivning.

Vores jordrensningspladser er anlagte specielt til at kunne håndtere jord, som er forurenet med olie eller har høje koncentrationer af f.eks. tungmetaller eller opløsningsmidler. Pladserne er udstyret med en underliggende membran, som sikrer mod nedsivning, og afvandingssystemet er totalt aflukket, så alt dræn- og regnvand recirkuleres til støvdæmpning og fordampning.

Står du med et akut problem med forurenet jord, er vi klar til at hjælpe dig med at finde en god løsning.

VI MODTAGER SPILDEVAND OG OLIEVAND

Det er nemt for dig at aflevere dit spildevand og olie-vand hos Kingo Recycling. Det eneste du skal foretage dig, er at køre ind i vores hal hvor du ved hjælp af en slange hurtigt kan overføre dit spildevand eller olieforurenet vand til vores rensningsanlæg.

Hvis du efterfølgende ønsker at få dit køretøj eller din tank vasket, kan du for kun 40 kr. klare dette i vores store vaskehal.

Nye kunder hjælpes nemt og hurtigt i gang

Hvis du er ny kunde hos Kingo Recycling, hjælper vi dig hurtigt i gang, så du kan komme videre med dagens gøremål. Ved vores vægt ved indgangen til anlægget laver vi et kundekort til dig, så du fremover har adgang til vores faciliteter. Vores vejeanlæg er nemt at betjene, og skulle der opstå udfordringer, står vi altid klar til at hjælpe dig.

Vores passion er genbrug og genanvendelse

Hos Kingo Recycling ser vi det som vores fornemste opgave at nyttiggøre de ressourcer, som andre ser som affald, og vi udvikler hele tiden nye metoder til miljørigtig genanvendelse. Dette gælder også for vores håndtering af olie-vand. I vores rensningsanlæg fraseparerer vi olien, som oparbejdes til ny basisolie, så spild og forurening undgås.