1. Forside
  2. · Nedrivning
  3. · Referencer
  4. · Carlsberg Byen, København

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

CARLSBERG BYEN, KØBENHAVN

2012 - 2014

Projektet omhandlede totalnedrivning og miljøsanering af den syv-etagers høje tapperihal i Carlsberg Byen, en af danmarkshistoriens største nedrivninger, som indbefattede 4 bygninger i form af en tre-etagers administrationsbygning, et tapningsanlæg samt tidligere portvagtsbygninger. Arbejdet blev udført som hovedentreprise. Kingo stod tillige for byggepladsforanstaltninger samt bortskaffelse af affald og nedrivningsmaterialer.

Byggepladsen blev indrettet med skurby, miljøskure og containerplads. Særlige hensyn skulle tages ved etableringen, da kørende og gående trafik skulle holdes adskilt.

Nedbrydningen omfattede i alt ca. 60.000 etagemeter bygninger, hvor Kingo skulle gøre plads til boliger, butikker, uddannelsescampus samt S-togsstation. Herudover en ny trafikforbindelse gennem den kommende bygning.

Da nogle af bygningerne lå tæt på banelegemet, skulle vi udfærdige en jernbanesikkerhedsplan, som skulle godkendes hos BaneDanmark, før vi måtte påbegynde nedrivningsarbejdet.

En del af administrationsbygningen skulle ikke nedrives og var i drift under nedrivningsarbejdet, hvorfor der skulle udvises stort hensyn til brugerne i bygningen. Vi skulle sikre, at de kunne færdes ind og ud uden at blive berørt af nedrivningen. Flere af de øvrige bygninger var i drift indtil oktober 2012. Her skulle vi også tage størst muligt hensyn til brugerne ved alle mulige forhold.

Nedbrydningen var kombineret med en omfattende miljøsanering, idet bl.a. den gamle tappehal indeholdt både asbest, PCB og blyholdig maling. I alt skulle der fjernes 50.000 m2 bly- og kviksølvholdig maling. Den nedbrudte beton blev knust og genbrugt ved motorvejsbyggeri.

Bygningen, "De Hængende Haver", var fredet og skulle fortsat danne facade mod J.C. Jacobsens Have. Med henblik på genanvendelse skulle der nedtages og afrenses 7.000 sten fra den del af bygningen, der skulle nedrives. Ligeledes skulle der nedtages 5.000 chaussésten fra den facade, der skulle genanvendes.

Entreprisen blev afleveret til tiden, og kunden var meget tilfreds.