Img 2541
  1. Forside
  2. · Nedrivning
  3. · Referencer
  4. · Frederiksberggade 2

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

FREDERIKSBERGGADE 2, STRØGET, KØBENHAVN

2019 - 2020

Nedrivning af alt på nær facaden på Frederiksberggade 2 på Strøget i København

Yderst specialiseret nedrivning

Kingos opgave var at fjerne alt på nær tårnet og den ikoniske facade på BESTSELLER-koncernens hjørnebygning midt på Strøget i København. Det krævede nøje planlægning samt specialkendskab til denne type nedrivning. Der var stort behov for afstivning af de blivende konstruktioner, hvorfor Kingo under nedrivningen sikrede facaden med en midlertidig afstivning ved at udgrave i kælderen til punktfundamenter, hvor et stort jerngitter blev støbt fast for at holde facaden.

Miljøsaneringen krævede grundig planlægning

Kingo skulle inden nedrivningen udføre en omfattende miljøsanering, hvor bl.a. alle vægflader i den syvetagers høje bygning skulle sandblæses. Yderligere skulle logistikken vedr. transport af affald koordineres inden for et snævert tidsrum på grund af bygningens centrale placering. Hertil kom, at næsten alle materialer skulle kranes ud fra bygningen på grund af den blivende facade.

Genbrug af inventar

Inden saneringen og nedrivningen blev påbegyndt, registrerede og kategoriserede Kingo alt, hvad der blev vurderet egnet til genbrug i den gamle ejendom fra omkring år 1900. På listen over de materialer, Kingo genbrugte, kan bl.a. nævnes opgangsdøre, lamper, trådet glas, marmor og radiatorskjulere. Flere af materialerne kunne findes på Kingos webshop for genbrugsmaterialer: www.kingounika.biz.

Da bygningen er placeret på en gammel voldgrav, har Københavns Museum ført tilsyn med gravearbejdet, hvilket betød, at Kingo skulle forelægge alle graveplaner mindst én uge før, det pågældende arbejde skulle igangsættes.