1. Forside
  2. · Nedrivning
  3. · Referencer
  4. · Hangar 1, Københavns Lufthavn

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

HANGAR 1, KØBENHAVNS LUFTHAVN

2016 - 2017

Hangar 1 skulle nedrives for at give plads til en ny Finger E i Kastrup Lufthavn.

Projektet omhandlede miljøsanering og nedrivning af den gamle flyhangar 1 inkl. alt løst og fast inventar, alle installationsgenstande samt kælder og fundamenter. Desuden var forbindelsesgang til CPH GO også omfattet af nedrivningen, og ledninger i jord skulle fjernes frem til afpropningspunkt. Arbejdet blev udført i storentreprise.

Byggepladsen blev indrettet med skurby, miljøskure og containerplads i den nordlige ende af pladsen, hvor der var let adgang for bortkørsel af materialer og affald. Der blev opstillet byggehegn ved entreprisegrænserne og 3 m fra C-SRA-hegnet mod "airside".

For at minimere risikoen for FOD (Foreign Object Debris) i flymotorer skulle byggehegnet ud mod "airside" monteres med et særligt stilladsnet, som ville tilbageholde evt. FOD'er og samtidig tillade luftgennemstrømning. Hele byggepladsen og alle byggehegn blev tjekket løbende med daglige runderinger, hvor løse dele og opfanget materiale blev fjernet.

Bygningerne blev miljøsaneret for miljøfarlige stoffer og blev derfor opdelt i mindre saneringszoner. Der blev etableret undertryk og sluseadgang under asbestarbejdet og anden støvende sanering i de opdelte områder. Asbest blev fjernet manuelt, og afrensning af malede overflader blev foretaget med stålblæsning, hvor stålkuglerne opsamles, renses og genanvendes i anlægget – en metode, som Kingo selv har udviklet for at begrænse mængden af farligt affald. Den resterende miljøsanering blev foretaget med traditionel sandblæsning, hvor restproduktet kørtes til deponi.

Selve hangarbygningens stålkonstruktion blev forberedt til væltning på basis af beregninger foretaget af ISC Rådgivende Ingeniører. Efter forskæring af stålsøjler blev bygningen trukket ned med wiretræk fra 2 kranbiler. Bygningen blev væltet planmæssigt.

Alt nedbrudt beton blev knust på pladsen og genanvendt i det nye byggeri. Nedbrydningsmængden var ca. 4.500 m3.

Vi havde en stram tidsplan, men vort arbejde blev afleveret med 0 mangler og til tiden.