1. Forside
  2. · Nedrivning
  3. · Referencer
  4. · Jydsk Pædagog Seminarium, Risskov

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

JYDSK PÆDAGOG SEMINARIUM, RISSKOV

2018

Kingo har i perioden august - december 2018 udført miljøsanering, nedrivning og fjernelse af bygninger på Skejbyvej 29 – det gamle Jydsk Pædagog Seminarium – i Risskov. Entreprisen omfattede rydning, miljøsanering og nedbrydning af flere bygninger, fundamenter, kloak, belægninger, fjernelse af buske m.v., alt inkl. sortering, bortkørsel samt aflevering af materialer til godkendt modtager.

Miljøsaneringen af taget var et stort arbejde, idet der under tagpap og isolering var smurt tjære oven på betonelementerne. Dette skulle slibes væk, efter at tagpap og isolering var fjernet. Under nedbrydningsarbejdet skulle der tages hensyn til, at en bygning på grunden skulle bevares og være i drift. Da bygningen lå meget tæt på nedrivningsarbejdet, var det nødvendigt at afskærme og lukke arbejdsområdet godt af.

Efter nedrivningen af bygningerne skulle der i stedet bygges boligkarréer i 4 eller 6 etager.

Murstenene i facaden var rene og i god stand, så det var oplagt at genbruge dem. Det var præcis den tanke, som byggekoncernen Lendager Group fik. Koncernen, som har specialiseret sig i bæredygtigt byggeri, var netop i gang med et større byggeprojekt i Ressourcerækkerne i Ørestaden i København, som – når det stod klar – ville blive Danmarks første boligområde opført af materialer fra nedrevne boliger og industribygninger.

Lendager Group fandt ud af, hvem de store spillere på markedet for nedrivning var. Her faldt de over Kingo, som viste sig at have en sag, hvor man kunne genbruge murstenene. Murstenene blev udskåret i store blokke af facaden på det gamle Jydsk Pædagog Seminarium og blev senere brugt i en ny teglfacade i det cirkulære byggeri, Ressourcerækkerne på Amager. Det nye byggeri består af 29 rækkehuse og 54 lejligheder i etagehusene.

Yderligere blev alle brosten, chaussésten og granitkantsten taget op og henlagt i depot til bygherren. Al betonen blev knust på pladsen med henblik på at blive genanvendt i de nye veje på arealet.