Img 5363
  1. Forside
  2. · Nedrivning
  3. · Referencer
  4. · Rockefeller

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

ROCKEFELLER KOMPLEKSET, RIGSHOSPITALET, KØBENHAVN

2019 - 1021

Sanering, nedrivning og genbrug af Rockefeller

Kingos opgave bestod i at miljøsanere, nedrive samt at genbruge og genanvende mest muligt af Rockefeller Komplekset, som var en del af Rigshospitalet på Blegdamsvej i København. Rockefeller Komplekset bestod af i alt 10 bygninger fordelt på ca. 16.500 m2.

Genbrug af Rockefeller

Inden saneringen og nedrivningen blev påbegyndt, registrerede og kategoriserede Kingo alt, hvad der blev vurderet egnet til genbrug og genanvendelse i, på og ved det omfattende kompleks. På listen over de materialer, Kingo genbrugte, kan bl.a. nævnes stengulve, cykelskure, tagsten, vinduer, tømmer, fyldningsdøre og reliefsten. Også udvendige installationer såsom cykelskure og belægninger blev bevaret og genbrugt. Flere af materialerne kunne findes på Kingos webshop for genbrugsmaterialer: www.kingounika.biz.

Genbrug og genanvendelse af materialer var en del af kontrakten med Region Hovedstaden.

Miljøsanering og nedrivning

Miljøsaneringen bestod hovedsageligt i at sanere for bly og PCB.

Nedrivningen af de ti bygninger var opdelt i to faser, da der undervejs skulle graves ud til det nye BørneRige, der i stedet skulle opføres på grunden.

Stort fokus på støv- og støjdæmpning

På opgaven havde vi stort fokus på at begrænse støv og støj. Eksempelvis var "Hukommelsesklinikken", som var en del af Rockefeller Komplekset, stadig i drift frem til 2020, og den skulle vi tage særligt hensyn til. Ligeledes vistes et særligt hensyn til det psykiatriske hospital, som ligger ved siden af Rockefeller, hvor støv og støj skulle begrænses i videst muligt omfang.

Kingo har tidligere udført nedrivningsarbejde på Rigshospitalet, hvor der ligeledes skulle tages stort hensyn til omgivelserne.