Nedbrydning I Trigeparken Aarhus
  1. Forside
  2. · Nedrivning
  3. · Referencer
  4. · Trigeparken afd. 20, Trige

KONTAKT OS

8722 9000 | info@kingo.biz

TRIGEPARKEN AFD. 20, TRIGE

2018 - 2019

Rydning af 6 boligblokke med i alt 180 lejligheder samt fritskæring af 3 opgange

Let renovering af vestblokke

I tre vestblokke fjernede Kingo nogle af gulvene og enkelte vægge, som blev afrenset for tapet og maling forurenet med metaller.

Omfattende renovering af østblokke

I tre østblokke fjernede Kingo alt gulv og alle lette vægge, som blev afrenset for forurenet maling og tapet.

Kingo udførte også en omfattende betonskæring, da indretningen af lejlighederne skulle laves helt om, og der skulle gøres plads til elevatorer.

Østblokkene blev lavet om til punktboliger, hvorfor det var nødvendigt at skære midteropgangene fri i alle tre blokke. Dette blev gjort ved at skære alle dæk fri fra de tilstødende opgange. Efterfølgende blev betonen fjernet med en 47 t. gravemaskine.

Facader og tag

På både blokkene i vest og øst fjernede Kingo facadebrystninger, som blev kranet ned.

Forplader på gavlene blev nedhugget med en brokk.

For at der kunne opsættes solceller på taget, udførte Kingo hultagning.

Miljøsanering, PCB og metaller

Kingo sanerede alle fuger mellem facadeplader, da de indeholdt PCB. Alt malet træværk ved vinduespartier og i indvendige lister og karme blev saneret for metalholdig maling.

Beboerne blev genhuset gradvist under arbejdet.