Img 1835
  1. Forside
  2. · Nedrivning
  3. · Referencer
  4. · Vinkelgården

NEDRIVNING AF VINKELGÅRDEN, FREDERIKSHAVN

2019 - 2020

Vinkelgårdens to boligblokke på henholdsvis tre og otte opgange er en del af Frederikshavn Boligforening.

Kingo fik i første omgang til opgave at udføre lettere nedrivnings- og saneringsarbejde på den ene (lille) boligblok samt et mere omfattende nedrivnings- og saneringsarbejde på den anden (store) boligblok, men i forbindelse med den indvendige rydning af boligblokkene fandt man store sætningsskader samt revner i etagedæk.

Ingeniører konstaterede efterfølgende, at de to boligblokke var i så dårlig stand, at det ikke længere var forsvarligt at færdes i dem. Det betød, at de i stedet måtte nedrives. Kingo opsatte derfor soldater, så miljøsaneringen kunne fortsættes uden risiko for sammenstyrtning.

EN OMFATTENDE MILJØSANERING

Kingo udførte en omfattende miljøsanering af Vinkelgården, hvor alle indvendige væg- og loftsflader blev renset. Udvendigt blev alle facadeplader fjernet, og murværket bagved blev saneret. Dertil blev der opsat stilladser hele vejen rundt om blokkene, så Kingos miljøsaneringsteam kunne afrense facaderne.

KINGO TOG EKSTRA HENSYN TIL OMGIVELSERNE

Ændringen af nedrivningsprojektets størrelse betød, at Kingo måtte tage ekstra hensyn til naboer i forbindelse med støvende og støjende arbejder. Også affaldskørslen blev nøje planlagt med særlige ruteplaner, så generne blev bragt ned på et minimum.

På trods af at planerne for renoveringen af Vinkelgården ændrede sig undervejs, var samarbejdet med HP Byg A/S hele vejen igennem godt og topprofessionelt.