1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2015
  4. · Kingo arbejder for en fremtid uden deponi
Kingo arbejder for en fremtid uden deponi
29. juni 2015
En Fremtid Uden Deponi

Nedbrydningsvirksomheden, Kingo Karlsen A/S vil være markedsledende inden for genbrug af byggematerialer. Målet er, at byggeriet ikke producerer affald, som ikke kan bruges i en ny sammenhæng.

Kingos afdeling for Jordrens og recycling modtager både byggematerialer, som genanvendes til nye produkter og forurenet jord, som renses og nyttiggøres i nye sammenhænge.

Heine Vind, som er afdelingsleder for Kingos anlæg for Jordrens og recycling forklarer:

”Vi mener, at det er bedre at genanvende end at udvinde. Derfor ønsker vi at genanvende materialer i deres oprindelige form. Dvs. at en brugt mursten kan genanvendes som det, den er – nemlig en mursten. Udfordringen er, at en ny mursten koster ca. 1/5 af, hvad det koster at afrense en brugt.”

Ren jord

Kingo arbejder landsdækkende og har afdeling i både Silkeborg i Jylland og i Gadstrup på Sjælland. Virksomhedens jordrensningsanlæg ligger ved hovedafdelingen i det nordlige Silkeborg. Anlægget er bl.a. udstyret med en kemikaliemembran og et lukket system for affaldsvarme, så der ikke er risiko for spredning af miljøfarlige stoffer. På rensningsanlægget modtager Kingo praktisk talt alle typer forurenet jord, som analyseres, renses og genanvendes.

Som ét af de ganske få steder i landet er anlægget godkendt til akutmodtagelse af forurenet jord fra f.eks. dieseludslip, hvor jorden skal oprenses i en fart.

Genanvendelse af byggematerialer

Kingo modtager også beton, asfalt og tegl som knuses og sorteres, så det overholder normer for genbrug i vejbyggerier. De knuste betonmaterialer leveres med varedeklaration, så man både kan se kornstørrelser og renlighed. På den måde kan entreprenører erstatte grus og stabilgrus, som ellers skulle have været udvundet i grusgrave.

”Naturens ressourcer er begrænsede. Ved at genanvende byggematerialer sparer vi vores natur for yderligere belastning. Derfor er vi også hele tiden nødt til at udvikle vores metoder, så vi kan være på forkant med udviklingen og skåne miljøet bedst muligt. Vi ønsker at kunne genanvende alt, så vi undgår, at det ender i deponi,” fortæller Heine Vind.

Vi gør det nemt for vores kunder

På Kingos modtagerplads vægtes god service frem for alt, og Kingos medarbejdere sikrer kunderne hurtig ekspeditionstid på pladsen.

”Det er vigtigt for os, at det er nemt for vores kunder at komme af med affaldet. Derfor må det højst tage 10 minutter fra en fyldt lastbil vejes ind, til den vejes ud i tom tilstand. Det kan dels opnås på grund af en let og overskuelig opbygning af pladsen, og dels fordi vi er behjælpelige med at håndtere papirgangen hurtigt og præcist,” siger Heine Vind.

En fremtid uden deponi

Heine Vind drømmer om en fremtid uden behov for deponi:

”Lige nu udnytter vi mindst 95% af de materialer, vi får ind på pladsen, men vi vil blive ved med at udvikle os indtil, vi når op på omkring 100%. Vores mål er en renere fremtid.”

  • Dsc01691 2
  • Dsc02175
  • Dsc01766 Red
  • Traeflis