1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2015
  4. · Kingo genanvender jord og byggematerialer
Kingo genanvender jord og byggematerialer
28. januar 2015
Traeflis Rediget

Kingo Karlsen A/S er et avanceret nedbrydningsfirma, som arbejder med alle aspekter inden for genbrug af byggematerialer. Firmaets værdier er klokkeklare. Det handler om at medvirke til, at byggeriet ganske enkelt ikke producerer affald, som ikke kan bruges i en ny sammenhæng.

Jordrens og recycling

Heine Vind, som er afdelingsleder for Kingo’s avancerede anlæg for jordrens og recycling forklarer:

”Vi arbejder os hen imod, at genanvende materialer i deres oprindelige form. Således at en brugt mursten bliver genanvendt som det, den er – nemlig en mursten. Problemet er, at en ny mursten koster ca. 1/5 af, hvad det koster at afrense en brugt.”

Afdelingen modtager dels byggematerialer, som omdannes til produkter, der kan erstatte ting, som ellers udvindes af naturen, og dels forurenet jord, der renses, så den ikke skal deponeres.

Ren jord

Under hele det store, avancerede jordrensningsanlæg ligger en kemikaliemembran klar til at opsamle hvad, der måtte blive spildt i anlægget. Desuden har anlægget sit eget lukkede system for affaldsvand. Hele systemet er altså afgrænset fra omgivelserne på en måde, så der ikke er risiko for spredning af nogen form for farlige stoffer til det omgivne miljø.

”Der er faktisk kun tre slags forurenet jord, som vi ikke kan modtage her,” siger Heine Vind, ”og det er sprængfarlig jord, jord forurenet med sygdomsbakterier og radioaktiv jord.”

Alle andre forureningstyper kan anlægget modtage og rense.
Selve rensningen foregår dels ved forskellige biologiske processer, hvor styrede bakteriekulturer – med eller uden tilsætning af ilt – ganske enkelt æder forureningen, og dels ved mere manuel sortering.
Som ét af de ganske få steder i landet er anlægget godkendt til akutmodtagelse af forurenet jord f.eks. fra dieseludslip, hvor jorden skal oprenses i en fart.
Det meste jord renses ned til såkaldt klasse 2-jord, der kan nyttiggøres i f.eks. støjvolde, og af og til renses det helt ned til klasse 1, som er helt ren jord.

Knusning af materialer

Beton, asfalt og tegl kan knuses og sorteres, så det overholder normer for genbrug i vejopbygning. De knuste betonmaterialer leveres med varedeklaration, så man kan se både kornstørrelser og de opnåede renlighedskrav. På den måde kan entreprenører erstatte grus og stabilgrus, som ellers skulle have været udvundet i grusgrave.


”Vi mener, at det er bedre at genanvende end at udvinde, for naturens ressourcer er jo begrænsede. Derfor udvikler vi hele tiden vores metoder, så vi på længere sigt også kan håndtere f.eks. malet beton uden at skabe affald, der ender i deponi,” fortæller Heine Vind.

Jordrens og recycling skal være nemt

”Det er vigtigt for os, at det er nemt for vores kunder at komme af med affaldet. Derfor er det en del af vores servicemål, at det højst må tage 10 minutter fra en fyldt lastbil vejes ind til den vejes ud i tom tilstand,” siger Heine Vind.

Det kan dels opnås på grund af en let og overskuelig opbygning af pladsen, og dels fordi Kingo er behjælpelig med at håndtere papirgangen hurtigt og præcist.

Fremtid uden deponi

Heine Vind drømmer om en fremtid uden behov for deponi.

”Lige nu udnytter vi mindst 95% af de materialer, vi får ind på pladsen, men vi vil blive ved med at udvikle os, indtil vi når op på 100%. I praksis må vi nok erkende, at der altid vil være ét eller andet tilbage, som vi ikke kan genbruge, så 99-komma-ét-eller-andet er det realistiske niveau,” konstaterer han.

  • Genanvendelse Af Trae
  • Jordhotellet Paa Kingos Plads I Silkeborg
  • Knust Asfalt
  • Jordrens Og Recycling Medarbejdere 2