1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2016
  4. · Kingo anvender banebrydende PCB-saneringsmetode
Kingo anvender banebrydende PCB-saneringsmetode
17. november 2016
Miljoesugere

Af: Tine Ilsøe Wulff, Marketingkoordinator, Kingo Karlsen A/S

På Nærum Skole i Nordsjælland anvender nedrivningsvirksomheden Kingo en ny miljøvenlig saneringsmetode i kampen mod det miljøfarlige stof PCB. Metoden udføres ved termisk stripning, hvor PCB’en fordampes fra bygningen. Det er Golder Associates A/S, der i samarbejde med Roskilde Universitet har udviklet den effektive metode.

En stor del af den danske bygningsmasse er i dag fyldt med PCB. Desværre kan PCB-sanering være en omfattende og bekostelig affære, da stoffet har den kedelige egenskab, at det gennem luften inficerer omkringliggende bygningsdele. Af den grund har PCB været noget nær umulig at fjerne, også selvom de primære kilder til forureningen omhyggeligt saneres. Det har derfor været bydende nødvendigt, at finde en metode, som kan komme miljøgiften helt til livs.

”PCB fordamper langsomt fra de materialer, hvori det befinder sig. Det medfører, at de der færdes i PCB-holdige bygninger indånder PCB, hvilket ikke er godt. Når PCB fordamper, føres det over på andre overflader. Det medfører, at selvom du fjerner de materialer, hvor der i første omgang var PCB, vil alle bygningens overflader efter nogle år være forurenede og fordampningen vil fortsætte på et uacceptabelt niveau i lang tid efter, man har fjernet de oprindelige kilder,” siger projektleder og opfinderen af metoden Thomas Hougaard fra Golder Associates.

Golder Associates har på baggrund af en japansk artikel om, hvordan afdampningen af PCB fra ballaster i lysstofrørsarmaturer steg med stigende temperatur, skitseret muligheden for at ”koge” PCB ud af de tertiære kilder ved hjælp af termisk stripning.

Thomas Hougaard fortæller, at metoden har leveret entydigt gode resultater, og på alle hidtidige projekter er koncentrationerne kommet ned under Sundhedsstyrelsens lave aktionskriterium på 300 ng PCBTotal/m3 luft.

Termisk stripning: Et billigere og bedre alternativ end nedrivning

Det er ingen hemmelighed, at miljøsaneringer kan være en bekostelig affære og ofte en post, som rammer bygherren både uventet og hårdt på pengepungen. Ifølge Peter Kongsted, som er entrepriseleder på sagen på Nærum Skole for Kingo, er der penge at spare ved den nye metode:

”Termisk stripning er en saneringsmetode, som kræver en hel del energi både til opvarmning af det sanerede område, men også den store luftudskiftning og filtrering gennem et aktivt kulfilter, er særdeles energikrævende. Men set i kontrast til alternativet, som er en totalnedrivning af en bygning, som ud over PCB-generne er velfungerende, så tror jeg på, at vi kommer til at se mere til denne metode. Den umiddelbart største fordel set fra et samfundsmæssigt synspunkt er, at bygninger, som ellers sandsynligvis stod til nedrivning, nu kan saneres/renoveres og fortsat anvendes til det formål de er bygget til,” siger Peter Kongsted.

Thomas Hougaard mener ligeledes, at den nye metode vil billiggøre fremtidige PCB-renoveringer. Han fortæller, at der til at starte med skal gennemføres en række undersøgelser af, hvordan afdampningen af PCB fra de dominerende materialer i bygningen reagerer. Når man ved det, er det alene et spørgsmål om at fjerne de primære kilder og varme op til den korrekte temperatur med det rigtige luftskifte i tilstrækkelig tid.

”Jo bedre man kender fordelingen i en bygning, jo mere præcist kan man udpege de materialer, der betyder noget for luftens indhold af PCB og dermed reducere omkostninger til sanering og sikring af indeklimaet.” siger Thomas Hougaard.

Kingo damper PCB ud af skole

Kingo anvender termisk stripning på Nærum Skole, hvor PCB er blevet fjernet og strippet siden juli 2016. Metoden er simpel: Kingo fjerner først de PCB-holdige fuger, som er den primære kilde til forureningen og efterfølgende foretages en termisk stripning af lokalerne under de forhold, forundersøgelserne har vist, er nødvendige. Det vil sige, indtil PCB-indholdet i luften efter stripningen er så lavt, at det ikke længere er sundhedsskadeligt.

”Det har været spændende at være med til at udføre en arbejdsmetode, som er helt ny, og som kun har været udført ganske få gange tidligere. Kingo har med rettidig omhu investeret i det materiel, som skal anvendes til denne type opgave, og det har været utroligt givende og lærerigt at arbejde sammen med Golder Associates om projektet,” siger Peter Kongsted.

Ved termisk stripning skal området først omhyggeligt afgrænses, og der laves sluse med undertryk. Bygningen opvarmes, og den PCB-holdige luft suges ud i store isolerede slanger og sendes igennem en stor miljøsuger med kulfilter, som renser luften, inden den atter sendes retur ind i bygningen. Det er ved denne cirkulation at luftens renses for PCB.

Vi skal have mere fokus på PCB

Anya Mortensen, som er afdelingsleder hos Kingo, mener, at PCB generelt udgør en miljøtrussel i samfundet. Hun er glad for, at der er kommet mere fokus på PCB samt bedre metoder til at fjerne det:

”Mange følger projektet med interesse, da der er mange penge at spare i metoden frem for at rive ned. Måske projektet vil danne grundlaget for, hvordan man fremover vil håndtere andre PCB-holdige bygninger.”

Hun fortæller, at Kingo er godt gearet til flere af disse opgaver i fremtiden.

Under miljøsaneringsarbejdet anvender skolens elever andre lokaler i bygningen. Kingo udfører miljøsaneringen i fire etaper for Rudersdal Kommune, under tilsyn af Golder Associates A/S. Det er anden gang Rudersdal Kommune anvender metoden. Første gang var i 2008.