1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2016
  4. · Kingo giver los på lossepladsen
Kingo giver los på lossepladsen
09. september 2016
Img 1943

Af: Tine Ilsøe Wulff, Marketingkoordinator, Kingo Karlsen A/S

I en periode på to måneder udfører Kingo Karlsen A/S testopgravninger og sortering af deponeret affald på Skaarup deponi ved Skanderborg. Udviklingsprojektet hedder Landfill Mining – minedrift i lossepladsmateriale.

Landfill Mining-projektet er opstået i samarbejde mellem Reno Syd, DGE, Biorem, Dansk Affaldsforening og Kingo Karlsen A/S og er støttet af Miljøstyrelsens udviklingsfond MUDP.

Formålet med projektet er at skabe mere viden om, hvordan affald på gamle lossepladser med fordel kan anvendes som en ressource fremfor at ligge hen som en miljøbelastning.

Er nye metoder og know how vejen frem?

Skaarup deponi består af storskrald fra 1980 til 1982, som med datidens teknologi ikke kunne genanvendes. Målet for udgravningen er ambitiøs. Kingo vil grave op til 5000 tons affald ud. Fremgangsmåden er simpel. Kingo udgraver og sorterer det gamle affald i fraktioner på et testområde på lossepladsen. Udgravningen udføres med gravemaskine, hvorefter materialet forsorteres med en minigraver. Derefter sorteres affaldet med en rystesorterer, og til sidst eftersorteres materialerne.

Selvom fremgangsmetoden for udsorteringen af affaldet ved første øjekast syner simpel, er det en udfordring at skille skidt fra guld i de store bunker affald, som gennem årenes løb er blevet mere og mere nedbrudte.

Indtil videre er der konstateret en meget høj andel af jord og et ringe metaludbytte i affaldet.

Kingos projektleder Henrik Felding håber, at nye metoder kombineret med en stor portion ”know how” vil bidrage til, at gamle lossepladser med tiden kan ryddes – og helst med økonomiske og miljømæssige fordele.

Just another day at the office

Ved Kingos hovedkontor i det nordlige Silkeborg, er den miljøbevidste nedbrydningsvirksomhed selv indehaver af en stor jordrens- og recyclingplads, hvor stort set alle typer affald bliver bearbejdet og genanvendt. Recycling af affald er derfor ikke noget nyt område for Kingo, som i mange år har arbejdet for et renere miljø.

I dag genanvender Kingo op mod 98% af de byggematerialer, som de håndterer. Det er deres mål at begrænse samfundets ressourceforbrug ved, at flere byggematerialer bliver genbrugt så tæt som muligt på deres oprindelige form.

Kingo vil i årene 2016 og 2017 opbygge en større plads med flere muligheder for at modtage og behandle industrielt affald herunder også affaldstyper, der klassificeres som farlige.