1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2016
  4. · Kingo skaber plads til nyt moderne byrum i Kildeparken
Kingo skaber plads til nyt moderne byrum i Kildeparken
13. oktober 2016
Dsc04289

Af: Tine Ilsøe Wulff, Marketingkoordinator, Kingo Karlsen A/S

Kildeparken i Aalborg Øst står overfor en gennemgribende renovering. Kingo udfører miljøsanering og nedbrydning af områdets gamle 70’er bygninger, som i fremtiden vil blive til attraktive moderne boliger.

På Ravnkildevej i Aalborg Øst er Kingos grønne maskiner i fuld gang med miljøsanering og nedbrydning af 15 etagehuse og 71 gårdhuse i boligkvarteret Kildeparken, som er en del af Himmerland Boligforening. Etagehusene strippes for byggematerialer helt ind til betonen, så kun skallen står tilbage. Den rå betonskal skal danne fundamentet for de nye moderne boliger, som kommer i stedet for de gamle, triste og ensartede etagehuse.

De 71 gårdhuse nedbrydes til overkant af sokkel, og der bygges splinternye boliger på de gamle sokler.

Kingo udfører nedbrydningsopgaven på etagehusene for MT Højgaard A/S og på gårdhusene for Jorton A/S.

Nedbrydning med fokus på mennesker og miljø

Som mange andre 70’er byggerier indeholder bygningerne miljøfarlige stoffer heriblandt PCB og bly. Dette udsorteres fra bygningerne, inden nedbrydningsarbejdet påbegyndes.

Kingos opgave i Kildeparken vil tage omkring halvandet år. Flere beboere bor stadig i bygningerne under nedbrydningsarbejdet men genhuses gradvist, som nedbrydningen skrider frem.

Michael Knudsen som er Byggeteknisk chef hos Himmerland Boligforening, fortæller, at samarbejdet med Kingo er gået fint og glat, og at tidsfrister overholdes til punkt og prikke.

Et byrum med store ambitioner for æstetik og socialt fællesskab

Kildeparken blev opført af Himmerland Boligforening i starten af 70’erne. De mange boliger blev dengang forgangseksempel for ny moderne boligkultur. Her godt 50 år efter kræver bygningernes tilstand en omfattende renovering. Både energioptimering og modernisering er nødvendig for, at Kildeparken kan følge med tidens trend og standarder.

”Boligerne havde ringe indeklima og højt energiforbrug. De var kolde at bo i med dårligt isolerede ydervægge og gamle vinduer. Nu får boligerne et tiltrængt løft, som vil give et godt indeklima og god komfort for beboerne,” siger Michael Knudsen.

Inden renoveringen gik i gang, var de 1000 boliger i Kildeparken fordelt på kun to bygningstyper. I fremtiden vil de 70 etageblokke blive erstattet af en bred vifte af forskelligartede bygninger, som vil byde på hver deres oplevelse og funktion. Gårdhusene bliver ligeledes til moderne attraktive boliger med dejlige haver og fællesrum, som vil fungere som samlingspunkt for beboerne.

”Kildeparken fremstod som et stort og ensartede boligområde. De nye bygninger vil differentiere sig fra hinanden og være mere personlige og let genkendelige for beboerne,” siger Michael Knudsen.

I dag er 70 % af Kildeparken dækket af grønne områder. Det vil den fortsat være, men de grønne områder vil blive langt mere interessante med varierede landskaber, vand og aktiviteter.

Området er en del af et større byfornyelsesprojekt, som skal gøre bydelen mere attraktiv. Bl.a. har Himmerland Boligforening, Region Nordjylland og Aalborg Kommune skabt et splinternyt sundhedshus i området, som bl.a. indeholder læge, fysioterapi og hudklinik. Der er også etableret et fitnesscenter, som områdets beboere kan benytte.

Michael Knudsen håber, at renoveringen vil give ny vitalitet til området, og at Kildeparken vil blive et mangfoldigt område, som både tiltrækker studerende, familier og ældre.

Den samlede investering i renovering og nybyggeri af Kildeparken beløber sig på 2 mia. kr.

Kilde: Himmerland Boligforening, Kildeparken 2020, Tilgås fra: http://www.kildeparken2020.dk/ (Besøgt d. 29-08-2016).

  • Dsc04308
  • Dsc04310
  • Dsc04265
  • Dsc04307