1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2017
  4. · De vigtigste resultater fra Landfill Mining-projektet
De vigtigste resultater fra Landfill Mining-projektet
15. september 2017
Img 1943

Af: Tine Ilsøe Wulff, Marketingkoordinator, Kingo Karlsen A/S

Landfill Mining-projektet viste større andel af jord end håbet, så genanvendelsesværdien var ringere end forventet.

Landfill Mining-projektet, som Kingo i august til oktober 2016 deltog i, blev gennemført på Skårup Affaldscenter – en afdeling af RenoSyd i Skanderborg. Kingo stod for den entreprenørmæssige udgravning og sortering af affaldet, som daterede sig fra 1980-1981.

I projektet deltog også RenoSyd, rådgiveren DGE og firmaet Biorem ApS.

I projektet testedes metoder for opgravning og sortering af det meget blandede affald, og man registrerede mængder og tidsforbrug på de forskellige procestrin. Arbejdsmiljøet under opgravningen og sorteringen – herunder metangas-koncentrationen – blev overvåget, og der blev gennemført kemiske analyser af den store andel af jord, som blev udsorteret.

Det viste sig, at testområdet indeholdt langt mere helt og delvist formuldet husholdningsaffald end forventet. Andelen af jord i det opgravede var helt oppe på ca. 75%. Dette medførte også, at andelen af muligt genanvendelige eller brændbare materialer var klart mindre end ventet. Andelen af metaller – helt overvejende jern – var 1,5%, forbrændingsegnet affald ca. 10% og sten og brokker ca. 13%.

Der blev fundet forbavsende få miljøfarlige stoffer: F.eks. praktisk talt ingen asbest, kun ganske få akkumulatorer, og andet kemisk affald. Den frasorterede jord var helt overvejende let forurenet. Kun et enkelt parti på ca. 30 tons jord var kraftigere forurenet med oliestoffer (PAH).

De vigtigste resultater fra projektet kan ses på hjemmesiden www.landfillmining.dk. Her findes også et kalkulationsark, som kan være et værktøj og en huskeliste til brug for overvejelser om opgravning eller nedlæggelse af lossepladser og deponier.