1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2018
  4. · FAQ om lånepriser og konkurrencesagen
FAQ om lånepriser og konkurrencesagen
11. maj 2018
Q Administration Marketing 80 Billeder Og Film 200 Shutterstock Billeder Licens Shutterstock 745926271 Red
Ved spørgsmål kontakt:
Thomas Kingo Hede Karlsen Sort Hvid
Thomas Kingo Karlsen
Ejer
2022 2088

I Kingo modtager vi mange spørgsmål omkring den verserende låneprissag. Det er en sag, vi er rigtig kede af, og det er vigtigt for os at forklare sagen på fair og saglig vis. Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål omkring sagen.

Hvad er lånepriser?

Denne sag handler om de såkaldte lånepriser, hvor en virksomhed låner en pris af en anden virksomhed, der også giver pris til en kunde eller deltager i samme licitation. Årsagen hertil skyldes ofte tidsnød, og da man ikke når at regne tilbuddet, låner man prisen af en kollega. Det kan betragtes som en vennetjeneste, hvor virksomhed A udlåner priser, fordi virksomhed B ikke kan nå at beregne et tilbud. Hvis virksomhed B ikke sender et tilbud, risikerer de ikke at blive spurgt på fremtidige opgaver.

Der er stor forskel på lånepriser og prisaftaler.

Prisaftaler og tilbudskoordinering er mere alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven, hvor virksomheder indbyrdes aftaler priser, samt hvem der afgiver tilbud. Således er prisen bestemt. Det er den ikke i lånepriseksemplet, da der jo også er mange andre, der giver pris og deltager i konkurrencen.

Der er ikke tale om hverken prisaftaler eller tilbudskoordinering i sagerne mod Kingo Karlsen A/S.

Hvor mange sager drejer det sig om?

Kingo er tiltalt i fire sager, tilbage fra 2012-13. Det er fire sager ud af 10.000 sager i den periode. Det er selvfølgelig fire for meget, og det er noget, som vi tager meget alvorligt. Vi erkender, at vi muligvis har begået fejl i enkelte sager, men vi er ikke enige i alle anklagepunkterne, som myndighederne har fremlagt.

Hvornår stammer sagerne fra?

Alle sagerne stammer fra 2013 eller før.

Hvem er tiltalt i sagen?

Der er otte ledende medarbejdere i nedrivningsbranchen, som sigtes med henblik på fængselsstraf. Én af dem er desværre i Kingo regi. Til information er administrerende direktør Thomas Kingo ikke sigtet, og Thomas Kingo kommer heller ikke til at ændre noget ift. sit formandskab i Nedrivning og Miljøsanering en sektion under Dansk Byggeri.

Hvad er Kingos syn på sagen?

Det er en dybt beklagelig sag, som vi er meget kede af. Det er vigtigt for os at understrege, at der ikke er tale om overlagte handlinger eller handlinger i ond tro. Der er tale om menneskelige fejl og dårlig dømmekraft i en gråzone af lovgivningen. Derfor har vi samarbejdet åbent og ærligt med myndighederne, og der har ikke været flere sager siden 2013.

Hvad har vi gjort i Kingo Karlsen A/S som følge af sagen?

Allerede før sagen kom frem, og før vi fik besøg af konkurrencemyndighederne, indførte vi en Code of Conduct i forhold til konkurrenceloven. Desuden afholdt vi flere interne kurser og informationsmøder herom.

Det har alligevel været vigtigt for os at gå alle vores processer igennem igen som følge af sagen, og vi har søsat en lang række nye tiltag, siden sagen kom frem. Vi har arbejdet med vores Code of Conduct og især forståelsen af denne. Vi har informeret ansatte, leverandører og samarbejdspartnere om vores forventninger til dem. Vi har desuden foretaget en intern gennemgang af de sager, hvor der er rejst tiltale mod os, med henblik på at afklare, hvor der har været mulighed for fejl.

Vi er blevet medlemmer af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og lever op til foreningens charter med seks hovedpunkter for god og ansvarlig virksomhedsdrift og compliance. Ydermere har vi arrangeret kurser i konkurrencereglerne for alle vores afdelinger.