1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2018
  4. · Man ved aldrig, hvad man finder under en nedrivning…
Man ved aldrig, hvad man finder under en nedrivning…
21. december 2018
Img 0914

Af: Tine Ilsøe Wulff, Marketingkoordinator, Kingo Karlsen A/S

Aarhus Hovedbibliotek har siden sin opførelse i 1934 været et samlingspunkt for byens borgere. Om sommeren har Biblioteksparkens store græsareal, som grænser ned til ”Åen”, været brugt til både solbadning, fester og fordybelse. En epoke i byens historie er slut, og i stedet for det gamle hovedbibliotek bliver der opført et hostel, 85 boliger og en dagligvarebutik. Et projekt til en værdi af 216 millioner kroner.

Det er Kingo Karlsen A/S, som står for nedrivningsarbejdet på det gamle bibliotek, og virksomheden har arbejdet på sagen siden juni 2018. Kingo foretager både miljøsanering og indvendig rydning af biblioteket, samt totalnedrivning af en mellembygning, en kælder og en bygning i Vestergade. Dette omfatter i alt 13.000 m2.

Alternative metoder måtte tages i brug

Under miljøsaneringsarbejdet fandt Kingo skjulte forekomster af miljøfarlige stoffer, som ikke var blevet afdækket under kortlægningen. Efter saneringsarbejdet blev biblioteket strippet, så kun de rå mure og facader stod tilbage. Facaden på det gamle bibliotek er bevaringsværdig, så den står stadig urørt tilbage med originale vinduer i.

”Selve beliggenheden midt i Aarhus har været en udfordring – især i forbindelse med totalnedrivningen af ejendommen i Vestergade, hvor der færdes mange mennesker dagligt. Ejendommen samt mellembygningen er begge bygget sammen med aktive bygninger, som ikke måtte røres,” fortæller Jesper Bjerrum Andreasen, som er entrepriseleder i Kingo.

Under nedrivningsarbejdet måtte nedrivningsvirksomheden sande, at det ikke var muligt at fjerne alt med en gravemaskine, som ellers er den mest effektive metode til totalnedrivning. Derfor måtte virksomheden bryde store dele af bygningerne ned manuelt på grund af risikoen i forhold til nabobygningerne.

Alt affaldet fra mellembygningen, dele af biblioteksbygningen og Vestergadeejendommen kom i første omgang ud igennem en lille port, hvor en speciallastbil, som netop lige kunne gå igennem hullet, kørte affaldet væk.

”Det var først til sidst, at vi måtte grave asfalten op inkl. 40 cm af jorden samt udvide porten ½ m i siderne for at kunne modtage gravemaskiner til totalnedbrydning af ejendommen og for at give plads til lastbiler,” siger Michael Strøm Madsen, som er entrepriseleder i Kingo.

Skeletter i skabet eller…

Jesper og Michael fortæller, at opgaven har været noget udover det sædvanlige, da både udførelsesmetoder og bortkørsel af affald har krævet nøje planlægning og alternative metoder - men det er ikke det eneste, der har været særligt ved opgaven. Under arbejdet blev der nemlig fundet skeletter under gulvet i biblioteksbygningen samt i en kælder, som stammer fra en sognekirke fra middelalderen, som hed ”Vor Frue Kirke”. Det betød, at Mosgaard Museum blev involveret i opgaven, og der måtte derfor tages særlige hensyn, da flere områder i perioder var afspærret pga. arkæologiske udgravninger.

På trods af skeletter, skjulte forekomster af miljøfarlige stoffer og alternative nedrivningsmetoder er både Jesper og Michael meget tilfredse med forløbet af nedrivningen.

”Alle folk på opgaven har udført et fantastisk stykke arbejde og fortjener stor ros,” slutter Michael og Jesper.