Rockefeller Komplekset
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2019
  4. · Kingo genbruger Rockefeller
Kingo genbruger Rockefeller
27. september 2019

Af: Tine Ilsøe Wulff, Marketingkoordinator, Kingo Karlsen A/S

Rockefeller Komplekset, som er en del af Rigshospitalet, bliver i disse dage nøje gennemgået af Kingo Recycling, som vil genbruge mest muligt, inden det miljøsaneres og totalnedrives.

Kingos nedrivnings- og miljøsaneringsteam har først lige etableret byggepladsen, hvorfra miljøsaneringen og nedrivningen af Rockefeller Kompleksets ni bygninger skal håndteres. I forvejen løber projektmedarbejder, Benny Thomasen fra Kingo Recycling, stærkt. Han skal nemlig nå at afmærke og dokumentere alt det, som kan genbruges fra det omfattende kompleks, inden miljøsaneringen går i gang.

”Alting bliver kategoriseret og dokumenteret. På den måde sikrer vi også sporbarheden, når vi sender materialerne til vores lagerbygninger i Thorning, hvorfra de vil blive sat til salg,” fortæller Benny Thomasen.

På den omfattende liste over de materialer Kingo Recycling har afmærket til genbrug, gemmer der sig bl.a. stengulve, cykelskure, tagsten, vinduer, tømmer, fyldningsdøre og reliefsten. Som noget ganske særligt gemmer der sig også et kølerum, der har indeholdt gamle borekerner fra indlandsisen.

Bjarne Pedersen, afdelingsleder i Kingo Recycling, fortæller, at der allerede er efterspørgsel på materialerne:

”Flere spørger efter, hvor materialerne bliver af, og hvor de kan købe dem. Vi foretrækker at finde kunderne i lokalområdet, men af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke holde ”åbent hus” på byggepladsen. Derfor råder jeg folk til at holde øje med vores webshops partisalg.dk og kingounika.biz, hvor materialerne vil blive sat til salg i takt med, at vi får dem hjem på lageret.”

Genbrug af materialer er en del af aftalen

Ifølge Kingos afdelingsleder, Stig Jørgensen, indebærer kontrakten med Region Hovedstaden, at Kingo genbruger og genanvender mest muligt med den bedst mulige håndtering af materialerne i forhold til affaldshierarkiet:

”Det er ikke nyt for os, at vi genanvender og genbruger stort set alle de materialer, vi håndterer, men systematikken er ny for os. Det er en rigtig spændende opgave, som passer godt ind i vores DNA.”

Kingo skal passe på støj og vibrationer

Kingo er så småt gået i gang med miljøsaneringen, som hovedsageligt består i at sanere for bly og PCB. Nedrivningen af de i alt ni bygninger, som komplekset indeholder, vil foregå over to omgange, da der undervejs skal graves ud til det nye BørneRige, der i stedet skal opføres på grunden.

Kingos entrepriseleder, Jesper Frost Jespersen, forventer, at de næste to år, som sagen løber over, bliver intense pga. sagens omfang og kompleksitet:

”Hukommelsesklinikken, som er en del af Rockefeller Komplekset, er stadig i drift frem til 2020, og den skal vi selvfølgelig tage hensyn til. Lige ved siden af Rockefeller ligger der også et psykiatrisk hospital, hvor vi skal begrænse støjniveauet. Derfor har vi indkøbt helt nye støj- og vibrationsmålere, så vi kan holde øje med vores belastninger af området.”

Kingo har tidligere udført nedrivningsarbejde på Rigshospitalet, hvor der ligeledes skulle tages hensyn til omgivelserne. Jesper Frost Jespersen er da også af den overbevisning, at en god forventningsafstemning er nøglen til et godt samarbejde:

”Vi startede med at deltage i en workshop med Region Hovedstaden, hvor vi lærte hinanden at kende og forventningsafstemte med hinanden. Det var meget givende.” 

Jesper Frost Jespersen forventer, at Kingo er færdig med opgaven i marts 2021.

Rockefeller Komplekset blev bygget i 1928 med midler fra Rockefeller Foundation i USA.

Cirkulaer Oekonomi