Broendby Strand Skyline Kredit Christian Lindgren Ritzau Scanpix
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2020
  4. · Kingo vinder Danmarks største nedrivningsopgave
Kingo vinder Danmarks største nedrivningsopgave
11. august 2020

Af: Tine Ilsøe Wulff, Marketingkoordinator, Kingo Karlsen A/S

Nedrivningsentreprenøren, Kingo Karlsen A/S, har vundet danmarkshistoriens største nedrivningsopgave. Opgaven udføres som totalentreprise og indebærer miljøsanering og nedrivning af fem ikoniske højhuse i Brøndby Strand Parkernes skyline.

Hos nedrivningsentreprenøren, Kingo Karlsen A/S, har man svært ved at få armene ned. Der er netop tikket en besked ind om, at de har vundet danmarkshistoriens ultimativt største nedrivningsopgave.

”Hos Kingo er vi glade og beærede over at blive valgt til opgaven, som vi vil gøre alt for at løse med så få gener for naboerne som overhovedet muligt,” siger Kingos divisionschef, Jørn Bak.

Jørn Bak, som har mere end 20 års erfaring i branchen, vil få rollen som projektdirektør på den omfattende opgave.

Helt konkret indebærer opgaven projektering, miljøsanering, nedrivning og affaldsbortskaffelse af fem højhuse på hver 16 etager i Brøndby Strand Parkerne. I alt skal der bortskaffes mere end 50.000 tons beton. Bebyggelsen består af i alt 12 højhuse, hvoraf de fem er bygget i en periode, hvor man stadig anvendte miljøgiften PCB, som er skadelig for indeklimaet.

PCB-forurenet beton bliver genbrugt i Holland

Når nedrivningsarbejdet går i gang, får Kingo en stor opgave i håndteringen af bebyggelsens betonelementer, som er forurenede med PCB. Disse vil virksomheden krane ned, hvorefter de sendes til termisk rensning i Holland, hvor de bliver genbrugt som tilslag i ny beton. Kingo forventer en høj genanvendelse af byggematerialerne fra de fem højhuse.

”Det er både Kingos og bygherrernes ønske, at der skal genbruges så meget som muligt, men vi er udfordrede af, at bygningerne er forurenede med PCB, så direkte genbrug af døre, gulve og køkkener er ikke en mulighed. Der er en del beton, som er rent. Det genbruger vi i Danmark. Den forurenede beton sender vi til Holland, hvor de renser det fuldstændigt for PCB og genbruger det. Så samlet opnår vi en rigtig god genanvendelsesprocent,” fortæller Jørn Bak.

Kingo begrænser affaldsvolumen med specialløsninger

Opgaven skal udføres i et tætbefolket og tætbebygget område, hvorfor Kingo skal tage særlige hensyn under miljøsanerings- og nedrivningsarbejdet, hvor både støv og støj skal begrænses. Bl.a. har virksomheden planlagt at suge byggematerialer ud af bygningerne for at begrænse støv- og støjniveauet.

Kingo vil ligeledes begrænse affaldsvolumen, som har en afgørende betydning for bl.a. transportbelastningen til og fra opgaven.

”Vi vil komprimere alt træ fra gulve, køkkener, døre og karme i en kværn, hvilket kommer til at begrænse affaldsvolumen betydeligt. Derudover vil vi anvende vores stålkugleblæseanlæg til sanering i kældre fremfor sandblæsning. På den måde begrænser vi affaldsmængden, fordi stålkuglerne bliver udsorteret og genbrugt i processen, og dermed ikke indgår i affaldsmængden som ved almindelig sandblæsning,” fortæller Jørn Bak.

Kingo har selv udviklet det smarte stålkugleblæseanlæg, og ifølge Jørn Bak bliver affaldsmængden ved sandblæsning 10 gange større end ved stålkugleblæsning.

Nedrivning af de fem højhuse er første fase i ny helhedsplan

Nedrivningen sker som led i realiseringen af helhedsplanen "HP4", som er igangsat af boligselskaberne Brøndby Almennyttige Boligselskab, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Tranemosegård og Brøndby Boligselskab.

I alt skal der bruges omkring 4 milliarder kr., og nu starter 1. fase med nedrivningen af de fem højhuse, som er fyldt med PCB.

I hele boligområdet Brøndby Strand Parkerne, hvor højhusene ligger, er der i alt 2.900 boliger med omkring 8.000 beboere.

Området blev tegnet af arkitekterne Svend Høgsbro og Thorvald Dreyer og er opført i årene 1968 til 1973.

Opgaven finansieres i henhold til Landsbyggefondens renoveringsstøtteregler.

PCB er en af verdens 12 farligste miljøgifte

PCB er en forkortelse for polyklorerede bifenyler, som er en miljøgift, der blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977.

PCB spredes i miljøet gennem luft, jord og vand. Gennem luften spredes PCB bl.a. til omkringliggende byggematerialer, hvilket gør den vanskelig at fjerne. En nyere effektiv og populær metode til fjernelse af PCB er ”termisk rensning”, som kan anvendes, når de primære kilder (f.eks. fuger) til PCB-forureningen er fjernet. Termisk rensning er en metode, hvor PCB’en ved opvarmning dampes ud af byggematerialerne under kontrollerede forhold.

Det blev forbudt at anvende PCB i 1977, og i dag er PCB på Stockholm-konventionens liste over verdens 12 farligste miljøgifte.

  • Stoev Og Stoejsvag Udsugning Af Neddelte Byggematerialer Kredit Kingo Karlsen As
  • Divisionschef Joern Bak Kredit Kingo Karlsen As