Billedfrise B179xh40mm
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2021
  4. · ”Ensretning af nedbryderbranchens miljøhåndtering vil gøre nedrivning markant mere bæredygtig” var Kingos budskab til politisk besøg
”Ensretning af nedbryderbranchens miljøhåndtering vil gøre nedrivning markant mere bæredygtig” var Kingos budskab til politisk besøg
28. september 2021

En snak i fredags hos Kingo Karlsen med Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, Silkeborgs borgmester Steen Vindum, Poul Berggreen, Anders G. Christensen og erhvervsmand Henrik Christensen satte endnu engang fokus på vigtigheden i at få politisk opbakning til at styrke nedbrydningsbranchen.

Formålet med besøget var dels en drøftelse af hvilke udfordringer, vi i Kingo ser i forbindelse med miljømæssig forsvarlig håndtering af byggeaffald, og dels erfaringsudveksling og videndeling omkring cirkulær økonomi og grøn omstilling i byggebranchen. Hvordan kan vi i nedrivningsbranchen understøtte den cirkulære økonomi og den grønne omstilling bedst muligt?

Snakken blev rammesat af en tur rundt på Kingos modtageplads i Silkeborg, så politikerne kunne se, hvordan vores branche fungerer i praksis, og hvilke udfordringer en miljømæssig forsvarlig håndtering af byggematerialer giver, samt hvilke værdier vi kan få ud af hensigtsmæssig opkvalificering af vores nedtagne byggematerialer.

Kingo har altid arbejdet målrettet på at finde løsninger til at bevare mest mulig værdi i de byggematerialer, vi håndterer i vores nedrivningsprojekter, og det er altid et kærkomment skulderklap, når det anerkendes med besøg fra politikere og erhvervsfolk.

Vi deltager meget gerne i denne form for menings- og erfaringsudveksling og er altid glade for at få muligheden for at fremføre vores synspunkter, drøfte vores mærkesager og få modspil på vores løsninger.

Én af Kingos vigtige mærkesager er en øget regulering af branchen. Vi mener, at der skal en ensretning af branchen til - bl.a. gennem håndteringsregulering af miljøfarlige stoffer. Kun derved kan vi sikre den bedst mulige miljømæssige håndtering af nedrivnings- og miljøsaneringsaffald til gavn for miljøet og de fremtidige generationer. Manglende overholdelse af lovgivningen på området skal ikke kunne betale sig.

Cirkulær økonomi har været nerven i Kingo siden starten i 1955

I Kingo har den cirkulære økonomi været nerven i vores forretning lige siden starten i 1955. Dengang kaldte vi det bare noget andet. I efterkrigstiden var der knaphed på ressourcer, hvilket betød, at der var penge i nænsomt at skille byggematerialer fra hinanden og sælge dem videre til direkte genbrug. Dengang fik man ikke betaling for at håndtere en nedrivningsopgave – man betalte for at få den. Det økonomiske udbytte lå i at videresælge materialerne.

Den måde at anskue værdien af materialer på har Kingo båret med sig i alle årene frem til i dag. For os er materialer ikke affald, men en økonomisk og miljømæssig ressource.