Billedfrise B160xh40mm
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2021
  4. · Gravemaskinerne får fløjlshandsker på, når Kingos største puslespil skal pakkes i kasser
Gravemaskinerne får fløjlshandsker på, når Kingos største puslespil skal pakkes i kasser
05. november 2021

Af analytisk koordinator Vibeke Reimer Olsen

1.940 etagemeter godsbanebygning skal nænsomt skilles ad – Den Gamle By i Aarhus hjælper til med kompleks katalogisering.

Kingo er i fuld gang med en spændende opgave noget udover det sædvanlige: En meget nænsom nedtagning af Godsbanebygningen i Vejle, da ønsket er, at den skal kunne genopføres andetsteds i sin oprindelige form.

Logistisk opgave af dimensioner

Logistisk set er det en opgave af dimensioner at få placeret hver eneste store eller lille enkeltdel på samme plads igen. Forestil dig, at hver enkelt glaserede og skråtskårne teglsten i opgangen i administrationsbygningen i midten skal kunne findes igen og anbringes på præcist samme sted i den genopførte bygning. Det gælder også hver eneste lille trædel i sildebensparketgulvet for ikke at tale om murstenene, som pakkes på pallerammer sektionsvis for at sikre, at genopførelsen kan foretages så smidigt som muligt.

Kæmpe puslespil med tusindvis af brikker

Det er et kæmpe puslespil med tusindvis af brikker, hvor hver enkelt har sin helt egen plads og derfor skal registreres og opmærkes, inden den nedtages og pakkes, så det er nemt at finde den igen.

Meget høj kompleksitet i opgaven

Det er en yderst kompleks opgave, som kræver overblik, systematik, nænsomhed og ikke mindst omhyggelighed. Det siger sig selv, at en sådan opgavekompleksitet er noget mere tidskrævende end en såkaldt almindelig nedrivningsopgave.

”Det er helt almindeligt på en nedrivningsopgave at skulle nedtage dele af en bygning med henblik på genopførelse af dem i det nye projekt, men i forbindelse med Godsbanebygningen her er udfordringen, at det er det hele, der skal genopføres et andet sted,” siger Casper Skov Jakobsen, som er projektchef på entreprisen.

Tæt samarbejde med eksperter fra Den Gamle By

Forud for projektet har Kingo været i tæt dialog med eksperter fra Den Gamle By i Aarhus, som har stået for en minutiøs og meget grundig registrering og opmærkning af de enkelte dele i hele bygningen. De har nøje opmålt og mærket alle bevaringsværdige konstruktioner for at gøre det muligt at genskabe bygningen i dens oprindelige form. Eksperterne fra Den Gamle By har således været med på råd, har været på pladsen et par gange for at følge processerne under nedtagningen og har godkendt vores metoder.

Mere end 100 år gammel bygning

Godsbanebygningen er fra 1914 og består af to store lagerlokaler med en administrationsbygning i tre etager i midten. Hele bygningen er på ca. 1.200 m2 (1.940 etagemeter). Den nænsomme nedtagning er noget mere tidskrævende end en almindelig nedrivning, idet den omfatter skånsom nedtagning af alt i den gamle bygning inkl. spær, bjælkelag i etagedæk, sildebenstrapper, glaserede skråtskårne teglsten, mursten, porte og vinduer – alt sammen med henblik på genanvendelse.

Alt indendørs træ opbevares i containere med affugtere

Alt træ tages ned i så hel stand som muligt. Det er naglet fast, så først fjernes alle nagler. Alt indendørs træ som fx sildebensparket anbringes i 20-fods containere med et affugteranlæg tilsluttet for at beskytte træet.

”I opstartsfasen har vi lavet forskellige forsøg for at finde ud af, hvordan vi kan få bygningen pillet ned mest skånsomt. Alle sten, spær m.v. skal genbruges, så det er vigtigt, at vi griber det rigtigt an fra start. Vi nedtager den ene fløj først, for at give plads til et vejprojekt, der skal føres igennem dér, hvor den står. Når vi er 10 meter fra den høje administrationsbygning i midten, begynder vi fra den anden side af. Til sidst tager vi den høje midterdel, som er den mest komplicerede”, tilføjer Casper Skov Jakobsen.

Nødvendigt med meget manuelt arbejde

For at kunne tage alt ned så skånsomt som muligt er størstedelen af arbejdet manuelt udført fra lift eller stillads. Mursten fra afmærkede sektioner fjernes sten for sten og lægges på pallerammer.

Gravemaskinen har fået ”fløjlshandsker” på

Udover det har vi valgt at bruge en gravemaskine til kranarbejde og nedtagning af tagpap, men også til at grave bl.a. belægningssten op. For at kunne gøre det så skånsomt som muligt er grabben forsynet med ”fløjlshandsker” af gummi.

Kingo vender tilbage til rødderne – ultimativ form for genbrug

”Med den her opgave vender Kingo tilbage til rødderne. Vi er født ud af at skille ting ad til genbrug. Siden vi blev grundlagt i 1955, har cirkulær økonomi været nerven i vores forretning. I efterkrigstiden var der knaphed på ressourcer, så der var der penge i nænsomt at skille byggematerialer fra hinanden og sælge dem videre til direkte genbrug. Dengang fik man ikke betaling for at håndtere en nedrivningsopgave – man betalte for at få den. Det økonomiske udbytte lå i at videresælge materialerne. For os er materialer derfor ikke affald, men en økonomisk og miljømæssig ressource. Det ligger ganske enkelt i vores dna. Her kan man jo tale om den ultimative form for genbrug, når hele Godsbanebygningen skal genopføres i sin oprindelige form”, udtaler Casper Skov Jakobsen.

Vi forventer at være færdige og kunne aflevere projektet videre til næste entreprenør i midten af januar næste år.

Bygherre er Vejle Kommune.

Vidste du…

  • At der skal bruges ca. 1.300 stk. paller med 3 pallerammer på hver til opbevaring af hele bygningen.
  • At alt indvendigt træværk pakkes i 20-fods containere med et affugteranlæg tilsluttet.
  • At der skal ca. 100 vognlæs til for at køre det hele væk.

Den fine video nedenfor er produceret af MaskinTeknik, som har givet os lov til at bruge den.

Billederne er Kingos egne.