Img 8719
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2021
  4. · Kingo gemmer brugte byggematerialer til nybyggeri ved Trælasten i Aarhus
Kingo gemmer brugte byggematerialer til nybyggeri ved Trælasten i Aarhus
07. juli 2021

Af marketingkoordinator, Tine Ilsøe Wulff.

Kingo Karlsen A/S er godt i gang med nedrivningen af den gamle Silvan-administration på Daubjergvej i Aarhus. Nedrivningsopgaven er den første ud af i alt tre etaper i det gamle industriområde, hvor Kingo gør plads til nye boliger og erhverv. Kingo udfører opgaven for CASA A/S, der er totalentreprenør på projektet.

Nedrivningsopgaven indebærer miljøsanering og totalnedrivning af en fløj og kældre samt delvis bevarelse af kontorbygningen på Daubjergvej 15, der skal indgå i den nye bebyggelse.

Undergrunden på Daubjergvej har dårlig bæreevne, hvilket har betydet, at Kingos søsterselskab JM Dansk Betonboring har boret adskillige huller hele vejen gennem den bygningsfløj, der skal bevares. Gennem hullerne skal der indsættes pæle som stabiliserende foranstaltning. Over 500 pæle vil blive hamret i undergrunden i en dybde på ca. 20 meter.

Foruden de mange huller skal Kingo grave og transportere ca. 5.000 tons forurenet jord væk fra grunden. Det meste af den forurenede jord kører Kingo til søsterselskabet Kingo Recyclings modtageanlæg ved hovedkontoret i Silkeborg, hvor den renses og genanvendes i nye sammenhænge.

Stort fokus på genbrug

Det er PensionDanmark, der har overtaget grunden ved Trælasten, og selskabet vil investere ca. to milliarder kroner i at udvikle området. Det første projekt omfatter ca. 13.500 m2 bruttoetagemeter. Ambitionen er, at der gennemføres DGNB-certificering til DGNB-guld, hvilket stiller store krav til mængden og kvaliteten af genbrug af byggematerialer, som Kingo nænsomt udtager og bevarer.

”Vi har bl.a. skåret murstensfelter og nedtaget tagsten, som skal genbruges i nye boliger på byggegrunden. Murstensfelterne skal genbruges i gulvet og indstøbes i nye bastionselementer i terræn. Tagstenene skal genbruges som facadebeklædning i det nye byggeri. De er blevet nedtaget med håndkraft sten for sten og hejst ned på paller,” fortæller Ole Lundahl, der er entrepriseleder hos Kingo.

Foruden murstensfelter og tegl har Kingo også bevaret vinduesglas, nedløbsrør, tagrender og sålbænke. Desuden har Kingo udtaget branddøre og sanitet til genbrugssalg gennem Kingoauktioner og genbrugsshoppen, Kingo Unika.

Kingo har haft to skærehold på opgaven og i alt fire teleskoplæssere i gang.

”Vi kom lidt sent i gang med skærearbejdet, og det tog længere tid end ventet, men det er noget sjovere at stille godt 500 murstensfelter til side til genbrug end at smide dem i en container til knusning,” siger Ole Lundahl.

Ca. 1.800 tons beton fra bygningerne er blevet knust og genanvendt som stabiliserende underlag på byggegrunden.

Lige nu undersøges det af totalentreprenøren CASA A/S, hvordan den store mængde træfacadebeklædning og spær fra byggeriet i Trælasten kan genbruges i de efterfølgende byggerier, der skal opføres på grunden. Nedrivningen af Trælasten påbegyndes i etape to.

Grunden ved Trælasten er godt 36.000 m2, og den nye bydel kommer til at bestå af ca. 70.000 m2 bæredygtige boliger og erhvervsbygninger. Lokalplanen for området er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Kommune.

  • Img 8795
  • Img 8649
  • Img 8655
  • Img 8748
  • Img 8633
  • Img 8699