Aabent Hus Hos Kingo I Silkeborg
  1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2021
  4. · Kingo Karlsen A/S ramt af bedrageri
Kingo Karlsen A/S ramt af bedrageri
09. juni 2021
For yderligere oplysninger/kommentarer kontakt
Soeren Malund Thomsen Sh Ny
Søren Malund Thomsen
Forretningsudviklingsansvarlig / Head of Business Development, Marketing & PR
2516 9339

En tidligere ledende medarbejder hos Kingo Karlsen A/S er politianmeldt for at have tilført sig selv betydelige midler fra virksomheden. Vedkommende har desuden vildledt ledelsen og drevet lemfældig projektstyring. Efter en revisionsproces estimeres tabet til 30 mio. kr.

Omkring årsskiftet 2020/2021 forlod to ledende medarbejdere Kingo Karlsen A/S. Den ene blev afskediget som følge af, at vedkommende ikke havde udfyldt sit ansvar for at styre og monitorere en række store projekter. Den anden valgte selv at gå.


Forventer domfældelse i sagen

Den nye ledelse fandt imidlertid kort efter sidstnævntes afgang ud af, at vedkommende igennem længere tid havde handlet direkte imod selskabets interesser, og havde kanaliseret anseelige Kingo Karlsen-ressourcer til sig selv og desuden havde dækket over information og direkte vildledt om økonomien i en række store projekter. Derfor politianmeldte ledelsen i marts måned den tidligere leder for bedrageri og underslæb. Sagen ligger nu hos politiet, som Kingo Karlsen A/S forventer vil føre til en sigtelse og senere domfældelse.

Opgørelsen af tabet, der knytter sig til bedrageri, vildledning, fraværende projektstyring og manglende ledelse, har forsinket årsregnskabet. Tabet er isoleret til fire projekter, og vores opgørelse viser et samlet tab i omegnen af 30 mio. kroner på de implicerede sager.

Ejer af virksomheden, Thomas Kingo, udtaler:

"Vi har aldrig oplevet noget lignende i Kingos historie. Jeg er rystet over det, og jeg har svært ved at finde ord for, hvor skuffet jeg er over det svigt og det tillidsbrud, som alle medarbejdere i Kingo bliver ramt af i denne sag. Vi forfølger sagen juridisk, men det ændrer ikke på, at det har været en utilgivelig adfærd, som er helt uforenelig med, hvad vi som virksomhed står for. - Forløbet viser foruden to ledende medarbejderes handlinger og mangel på samme, at vi er flere, herunder bestyrelsen, som er blevet vildledt. Og vi kan konstatere, at vores systemer og procedurer ikke har været robuste nok til at sikre, at det ikke kunne ske. Det er sket på min vagt, og mens det stadig var mig, der havde det overordnede ansvar, og det smerter mig enormt."

Holdingselskab dækker tab med ekstraordinært indskud

Kingo Karlsen har – bl.a. som følge af de eksterne analyser og vurderinger af tab – endnu ikke fremlagt sit årsregnskab for 2020, som ventes inden længe. Men det står klart, at virksomheden kommer ud med et stort negativt resultat.

Bestyrelsesformand Eskild Lyngholm understreger, at ingen kunder lider tab som følge af sagen:

"Ingen forretningsforbindelser herunder vores projekter – inkl. de fire voldsomt underskudsgivende – vil blive påvirket af tabet. Det er noget Kingo fuldt og helt påtager sig. Vi vil fra Kingos holdingselskab skyde et ekstraordinært beløb ind i Kingo Karlsen A/S for at dække det umiddelbare tab, styrke egenkapitalen og undgå at slæbe gæld med videre, som kan påvirke handlemulighederne i forhold til den positive og spændende udvikling, Kingo Karlsen A/S står midt i. Det betyder blot, at den eneste konsekvens for koncernen er, at vores investeringsplaner bliver udskudt med et år."


Adm. direktør Michael Kamstrup Søndergaard, som tiltrådte i september 2020, udtaler:

"Set bort fra disse meget afgrænsede sager er Kingo Karlsen grundlæggende en sund virksomhed. Vi har sorte tal på bunden i 2021, og vi har været i god dialog med vores kreditorer og samarbejdspartnere og orienteret dem grundigt om sagen. Sagen har ikke påvirket deres tiltro til os. Men sagen har gjort det helt klart for os, at vi på flere områder har haft behov for at stramme op. Det har vi gjort med en række tiltag, som allerede er implementeret, og som sikrer en hyppigere og mere systematisk afrapportering og mere professionelle processer i alle led. Det gør os i stand til at agere hurtigere og intervenere mere agilt, hvis et projekt oplever udfordringer."