1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2022
  4. · Klimaudfordringer bliver håndgribelig og asbest kommer under kontrol
Klimaudfordringer bliver håndgribelig og asbest kommer under kontrol
13. december 2022

2022 er ved at runde af, og vi ser tilbage på et år, der har budt på utrolig spændende udvikling i byggebranchen, især indenfor genbrug og håndtering af miljøfarlige stoffer- med asbest der retmæssigt trak store overskrifter.

Miljøfarlige stoffer trak retmæssigt store overskrifter.

En vigtig milepæl i byggebranchen blev sat i år, for miljøhåndtering af asbest, hvor vores politikere blev enige om, at en egentlig asbestautorisation skal blive lovkrav. Vi har i Kingo kæmpet længe for en ensretning i håndtering af asbest, så det er i den grad en sejr, ikke bare for branchen, men for os alle sammen, at vi nu rykker et skridt væk fra alle de skræmmehistorier, der har været i medierne i årets løb. Nedrivning er i dag en kompliceret affære, og vi ved, at det kræver viden og uddannelse at håndtere miljøfarlige stoffer forsvarligt for vores medborgere, så det bliver enormt spændende at se, hvordan asbestautorisationen kommer til at flytte branchen.

Genbrug gør klimaudfordringen i byggebranchen håndgribelig.

2022 blev også året, hvor klimaudfordringer i byggebranchen blev gjort håndgribelige via genbrug af inventar og byggematerialer. Vi ser store spillere, der for alvor begynder at melde sig på genbrugsfronten som eksempelvis PFA og Pension Danmark, der går ind i stadigt flere projekter med genbrugsmaterialer som omdrejningspunkt og ATP, der melder om trecifret milliardinvesteringer i grøn omstilling over de kommende år, og som har forpligtet sig til at vurdere genbrugspotentialet i alle større projekter, de går ind i.

Mulig Danmarksrekord.

De store virksomheder begynder at skubbe til den grønne dagsorden, og flere af vores sager har i år udviklet sig til, at vi skulle bevare flere byggematerialer end oprindeligt planlagt fra projektstart. Vi sætter intern genbrugsrekord for 2022, med en totalnedrivning af en større administrationsbygning i Billund, hvor vi har opnået hele 19% direkte genbrug af den samlede bygning! Tak for tilliden til alle jer der betroede os at tage jeres projekter i en endnu mere bæredygtig retning – vi ser frem til at rykke barren endnu mere med jer fremover.

DGNB synliggør værdien i genbrug.

Vi har styrket vores genbrugsorganisation betragteligt, hvor vi nu bl.a. kan styrke projekter med DGNB-rådgivning fra in-house DGNB-konsulent, fokuseret på at hjælpe vores kunder til vigtige certificeringspoint fra nedrivningsdelen af byggeprojektet. Dertil har vi endnu engang udvidet vores lagerkapaciteter, så vi kan håndtere endnu større genbrugsprojekter fremover – og der er meget mere i støbeskeen.
Det siger også noget om udviklingen i genbrug, når vores samarbejdspartnere, der renser mursten, ikke kan få sten nok – det er virkeligt gået op for byggebranchen, at der er et halvt kilo CO2 at spare klimaet - i hver eneste mursten der genbruges!

Nedrivning bliver en del af ”Aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri.”
I 2023 træder CO2 begrænsning om max udledning pr. kvm. for større nybyggerier også i kraft, som bliver skærpet over de kommende år, så her har vi også gode forventninger til, at det kommer til at skubbe til endnu flere initiativer med genbrugsbyggematerialer - så vi for alvor kan begynde at tale om cirkulær nedrivning og give byggeprojekter fuld valuta for alle værdierne, der kan høstes fra eksisterende bygninger.
I år blev det også meldt ud, at i 2025 er nedrivning kommet med i ”Aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri”, så værdikæden for byggeriet udvides med at nedrivning også skal dokumenteres med CO2-forbrug på udført arbejde.
Det stiller krav til os som nedrivere for dokumentation, arbejdsprocesser og udstyr. Vi har i år budt velkommen til to nye maskiner, herunder Kingos første hybrid gravemaskine. Udviklingen i maskinernes effektivitet reducerer CO2 udledning betragteligt, og vi forventer en udledningsbesparelse på ca. 30 ton CO2 pr. år for hver nye maskine, og yderligere 4 ton hentet på hybridteknologien.

Det sociale ansvar.

Og når vi nu ser fremad, står Danmark foran stadigt flere renoveringsprojekter, der iværksættes på højere etagebyggeri fra 1960 og 70’erne. Vi er allerede godt i gang med at høste erfaringer fra vores store højhusprojekt i Brøndby Strand, samt fra projekter på Bøgeparken i Vollsmose og vi skal påbegynde arbejde i Gellerup i Aarhus efter årsskiftet.
Når vi er på den type projekter, der strækker sig over lang tid, rykker vi ind med mere end blot folk og maskiner – vi engagerer os også aktivt i lokalområdet og har fra flere af de projekter, fået anerkendelse fra vores sociale engagement på beskæftigelsesprojekter og støtte til udsatte børn og unge. Det er der kommet nogle tætte samarbejdsrelationer ud af, som vi sætter stor pris på, og som vi ser frem til at udvikle.

En branche i udvikling skaber nye roller.

Vi er naturligvis stærkt præget af den ideologi, der driver Kingo, og det farver uundgåeligt de highlights, som jeg er kommet med i min opsummering for 2022 – men med det år vi har været igennem, og de linjer der trækkes for miljøet, rykker vi os endnu mere i retning af, at vi som nedrivere kommer til at fungere som materialeleverandør, logistikpartner og rådgiver i højere grad end hidtil, og dét er noget vi ser frem til.

Glædelig jul til dig og dine og må du få et forrygende 2023.
Vi ses derude.