1. Forside
  2. · Om Kingo
  3. · CSR
  4. · Kingo og Verdensmålene
  5. · 3 Sundhed og trivsel

3 SUNDHED OG TRIVSEL

Icons Rgb 2016 03

3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening og kontaminering, væsentligt reduceres. 

Det er Kingos mål at udbrede kendskabet til miljøfarlige stoffer i byggematerialer og de helbredsmæssige konsekvenser, det kan have for mennesker og miljø, hvis det ikke håndteres korrekt. Der er generelt for lidt viden om, hvordan reglerne for håndteringen af disse skal tolkes hos alle aktørerne i nedrivningsprocessen. Det drejer sig om bygherrer, rådgivere, myndigheder og entreprenører.

Derfor har Kingo i en årrække gennemført kurser for at udbrede kendskabet til korrekt håndtering af miljøfarlige stoffer for kommuner, videnscentre, skoler og på konferencer.

Yderligere har Kingo udviklet et showroom i en genbrugt container indeholdende oplysende materialer og videoer om miljøfarlige stoffer og genanvendelse. Showroomet placeres på skoler og institutioner rundt om i landet.

Det er også Kingos mål at almindelige borgere oplyses om de risici, der er forbundet med ikke korrekt håndtering af miljøfarlige stoffer. Mange private husejere vælger selv at udføre smårenoveringer i deres boliger uden at have den tilstrækkelige viden til at udføre arbejdet sikkert. Hvis arbejdet udføres uden de påkrævede værnemidler og udstyr, spredes de miljøfarlige stoffer i boligen og gør skade på de mennesker, som bor der og det omkringliggende miljø.

For at oplyse borgere om, hvordan de skal håndtere miljøfarlige stoffer, har Kingo oprettet en vidensektion, som hedder ”Værd at vide” med alle relevante informationer om miljøfarlige stoffer. Her kan også professionelle brancheaktører finde nyttige informationer.

Yderligere har Kingo udviklet oplysningsvideoen ”Nedrivning handler om mennesker”, hvor vi sætter fokus på problematikken vedr. miljøfarlige stoffer.

Læs Kingos oplysende artikler vedr. håndtering af miljøfarlige stoffer:

Kingo har fokus på gammelt støv i forbindelse med miljøsanering

Miljørigtig nedbrydning tegnet ind på lystavlen

Sæt fokus på PCB nu