1. Forside
  2. · Om Kingo
  3. · CSR
  4. · Kvalitetssikring
  5. · Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi gennemfører arbejdspladsvurderinger for alle arbejdspladser. Arbejdsprocesserne ved nedbrydninger vurderes løbende i forbindelse med planlægningen af de enkelte projekter. Er der behov for særlige fremgangsmåder, planlægger vi dem forud for opgaven.

Vi samarbejder med din arbejdsmiljøkoordinator om at få et sikkert forløb gennem hele nedbrydningsprocessen. Retningslinjerne i planen for sikkerhed og sundhed (PSS), som din arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet og løbende ajourfører, bliver indarbejdet i vores KSM-plan.

Ude på pladserne gennemfører vi vores egne sikkerhedsrunder en gang om ugen. Disse runderinger sammenholdes med din arbejdsmiljøkoordinators løbende runderinger på pladsen og drøftes på de fælles sikkerhedsmøder.