Kvalitet

Kvalitetskravene som du har angivet i udbuddet, eller aftalt ved ordre, bliver indarbejdet i en KSM-plan, som følger hele nedbrydningsprocessen. Under processen kan du løbende komme med ønsker og forbedringer, som vil blive indarbejdet i planen.

Opstår der hindringer, som påvirker den aftalte kvalitet, stoppes arbejdet, så du har mulighed for at korrigere forventninger eller krav til det færdige resultat. Korrigerende handlinger aftales og arbejdet sættes i gang igen.

Nedbrydninger udføres efter retningslinjerne i brancheaftalen NMK96 om selektiv nedbrydning, som i 1996 blev indgået mellem Miljø- og Energiministeren og Dansk Byggeris Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen og tiltrådt af Boligministeriet.

Når sagen er afsluttet modtager du en KSM-rapport med relevant dokumentation.