Miljø

Kingos mål er at sikre så høj en genanvendelse af materialer som muligt. Dette sker i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens affaldshierarki. Materialer fra nedbrydning forsøges genanvendt til samme formål. Alternativt oparbejdes materialerne til stabilgrus, som erstatning for naturlige råstoffer. Kingo har i mange år præsteret at genanvende mellem 95 og 98%.

Betingelserne for at opnå en høj genanvendelsesprocent er, at materialerne er fri for miljøfarlige stoffer. Det sikrer Kingo ved at sørge for, at bygningerne er grundigt undersøgt for miljøfarlige stoffer før nedbrydning. Disse undersøgelser kan være udført af din rådgiver, men mangler de ved opstart, tilbyder vi at gennemføre undersøgelserne for dig.

Med kendskab til miljøfarlige stoffer kan vi gennemføre en effektiv miljøsanering, hvor de miljøfarlige stoffer bliver fjernet og bortskaffet til godkendte modtagere. Herved opnår vi forureningsfrie materialer, som du frit kan genanvende i det nye byggeprojekt eller andre byggeprojekter i området med tryghed for, at der ikke sker spredning af de miljøfarlige stoffer i miljøet.

Hvis der er risiko for at genere naboer i området, sikrer vi gennem en midlertidig miljøtilladelse, at de gældende regler bliver overholdt. Tilladelsen regulerer vilkårene for gener såsom støj, vibrationer og støv.

Kingo anvender det nyeste nedbrydningsudstyr og kan således langt hen ad vejen tage særlige hensyn, som reducerer disse gener. Vi har hydrauliske klippere til vores maskiner og kan således gennemføre nænsomme nedbrydninger uden at vælte større bygningsdele. Vi bruger kun nedbrydningskugle og dynamit, når vi er sikre på, at det ikke vil kunne genere naboerne.

Hvis der risiko for støv, kan vi opsætte vandtågemaskiner, som reducerer støvspredningen.