1. Forside
  2. · Om Kingo
  3. · CSR
  4. · Kingo og Verdensmålene
  5. · 6 Rent vand og sanitet

6 RENT VAND OG SANITET

Icons Rgb 2016 06

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

Kingo arbejder for, at miljøfarlige stoffer ikke spredes til miljøet, grundvandet og verdenshavene. Det gør vi ved at udsortere farlige stoffer fra den bygningsmasse, vi håndterer. Når de farlige stoffer er fjernet, bliver de bragt til en godkendt affaldsmodtager, og den resterende rene bygningsmasse kan genbruges og genanvendes til gavn for miljøet.

Især PCB, som er en forkortelse for Polyklorerede bifenyler, er en af de helt store miljøsyndere i verdenshavene. PCB er en miljøgift, som bl.a. blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977. Læs mere om PCB her.

Kingo nyttiggør ressourcer, som andre ser som affald, og vi udvikler hele tiden nye metoder til miljørigtig genanvendelse. Dette gælder også for håndtering af olie-vand og industrielt spildevand. I Kingos rensningsanlæg separerer vi olien, som oparbejdes til ny basisolie, så spild og forurening undgås.

Læs mere om miljøsanering her.

Læs mere om Kingo Recyclings håndtering af olie-vand og industrielt spildevand her.