1. Forside
  2. · Om Kingo
  3. · CSR
  4. · Kingo og Verdensmålene
  5. · 12 Ansvarligt forbrug og produktion

12 Ansvarligt forbrug og produktion

Icons Rgb 2016 12

12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Kingo passer på mennesker og miljø ved at udsortere miljøfarlige stoffer fra bygninger med henblik på størst mulig genanvendelse og genbrug af byggematerialerne. De miljøfarlige stoffer håndteres altid i overensstemmelse med lovgivningen, og vores medarbejdere er altid fuldt ud beskyttet under arbejdet.

Find informationer om håndtering af miljøfarlige stoffer her.

12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Hos Kingo genanvender vi op mod 98 % af de byggematerialer, vi håndterer. Vi værner om naturens ressourcer og arbejder for, at genanvendte og genbrugte byggematerialer bliver det fortrukne materialevalg i nye byggeprojekter.

Læs mere om genanvendelse hos Kingo Recycling her.

Læs mere om genbrug af byggematerialer hos henholdsvis Kingo Unika her og Partisalg.dk her.

Læs mere om Kingos deltagelse i testprojektet ”Landfill mining” her.

Læs Kingos artikler om genanvendelse:

Kingo arbejder for en fremtid uden deponi

2.500 tons nedbrudt beton får nyt liv

Kingo genanvender jord og byggematerialer

12.6 Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Kingo har i mere end 60 år arbejdet med miljørigtig nedrivning samt genbrug og genanvendelse af byggematerialer, hvilket har givet os en betydelig viden på området inden for cirkulær økonomi.

Vi uddeler gerne erfaringer om, hvordan man som virksomhed på rentabel vis kan omstille sig bæredygtigt, senest på et stort erhvervsmøde i Silkeborg Kommune. Se præsentationen her.

Kingo udarbejder hvert år et CO2-regnskab for det forgangne år.